Jaarlijks belanden 12000 kinderen op de eerste hulp van een ziekenhuis ten gevolge van een ongeval bij een speeltoestel. 74% van de ongelukken bij die kinderen komt door vallen en maar 3% door een beknelling. Maar daarin zit wel het grootste gevaar! Opgelopen verwondingen zijn breuken (39%), kneuzingen (20%) en sneedes(13%). Een groot aantal van deze ongevallen zijn direct het gevolg van slecht of geen onderhoud. Deze mankementen in het onderhoud zijn eenvoudig op te lossen. Door een goed plan met een logboek kan onderhoud eenvoudig en goed bijgehouden worden. 

Zo kan het bewijs geleverd worden dat er voldoende aandacht naar het onderhoud van de speeltoestellen gaat. Hierdoor kan het ongeval cijfer naar beneden gaan, wat natuurlijk een goed streven is. Speeltoestellen moeten voor de Nederlandse wet veilig zijn. Sinds maart 1997 is er een speciale wetgeving voor alle speeltoestellen. Deze regelgeving is er om kinderen te beschermen tegen het speelrisico: hoogte is vaak wel goed in te schatten door kinderen maar het risico van beknelling van het hoofd niet. We moet kinderen beschermen tegen gevaren die ze zelf niet in kunnen schatten.